Fonoforese of stemvorken

Alles is trilling

 

Stemvork healing, ook wel fonoforese genoemd is een subtiele en krachtige therapievorm. Er wordt gebruik gemaakt van de planeten gestemde,- en chakra stemvorken. De stemvorken zijn afgestemd op verschillende zuivere trillingsfrequenties van de aarde en de kosmos. De energieën van de planeten werken diep in op de energieën van de mens. Geluid verplaatst zich vier keer sneller door water dan door lucht, zo’n 1500 meter per seconde! Via al het cellulaire water wordt geluid naar alle plekken in ons lichaam vervoerd. Het is ondertussen bekend dat water frequentie informatie voor lange tijd kan vasthouden. Daardoor kunnen deze toegevoegde frequenties nog heel lang nawerken. Hoe dichter het bot, hoe sneller het geluid zich verplaatst. Dit zorgt ervoor dat onze botten de beste geleider voor geluid zijn. Alles is in beweging en produceert een eigen geluid of frequentie. Dit omvat ook het lichaam en energie centra zoals de meridianen en chakra’s. “De chakra’s dienen als ontvangstations, transformatoren en verdelers van levensenergie.  Het transportnetwerk voor deze energie in ons lichaam zijn de energiebanen of meridianen”.

 

fonoforeseHoe ontstond het?

 

Hans Cousto octaveerde de omwentelingsritmes van de hemellichamen tot voor de mens hoorbare frequenties. Zo kwam hij erachter dat iedere frequentie gelijktijdig een kleur en een geluid vertegenwoordigt. Om met de tonen te werken ontwikkelde hij stemvorken, die zonder tussenkomst van elektriciteit de frequenties exact kunnen weergeven. Hij legde zo, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, de basis voor fonoforese d.m.v. stemvorken. Hans Cousto heeft op deze wijze 20 verschillende tonen kunnen vaststellen.  Bron: Spirit Wikipedia.

 

 

Behandeling

 

De stemvorken behandeling is er met name op gericht om de harmonie te herstellen, zowel emotioneel, fysiek, mentaal, energetisch of spiritueel. De tonen en trillingen van de stemvorken worden zowel beluisterd, als op het lichaam geplaatst of ervaren in het energieveld. De stemvorken geven een zachte trilling die als rustgevend ervaren wordt. Fonoforese kan als therapie op zichzelf staan, maar kan ook worden ingezet als aanvulling op andere behandelingen.